More

  Tebar Hewan Kurban Hingga Pelosok Negeri 1445 H

  Dasar Zakat Penghasilan sesuai Ajaran Rasul

  Pertanyaan:

  Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

  Apakah ada yang namanya zakat profesi kalau ada bagaimana dasar zakat penghasilan itu? Jika saya berpenghasilan Rp. 1.000.000/bln bisakah mengeluarkan zakat profesi?

  Wassalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

  Yogi G

  Jawaban:

  Wa’alaikumsalamwarahmatullahiwabarakatuh

  Hukum Dasar

  Saudara Yogi G yang dirahmati Allah swt, pada dasarnya para ulama membagi zakat menjadi dua: zakat fitrah dan zakat harta atau zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat atas individu seorang muslim ketika memasuki bulan syawal atau setelah berpuasa. Para ulama memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah tatkala ramadhan.

  Sedangkan zakat harta atau zakat mal ada banyak ragamnya, seperti: zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat perkebunan, zakat peternakan, zakat emas, perak dan uang. Termasuk zakat penghasilan. Jadi, zakat penghasilan merupakan salah satu bentuk zakat harta atau zakat mal.

  Adapun landasan zakat penghasilan adalah, firman Allah swt:

  Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji.” (Qs Al-Baqarah  267)

  Sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa ayat di atas berbicara tentang sedekah. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ayat di atas berbicara tentang zakat dan infak. Apabila kita melihat keumuman ayat di atas, pendapat yang mengatakan ayat di atas berbicara tentang zakat dan sedekah lebih kuat.

  Selain berdasarkan keumuman ayat di atas, zakat penghasilan berlandaskan pada qiyas.  Para ulama yang sepakat dengan zakat penghasilan mengqiyaskannya dengan zakat pertanian. Menurut mereka, ada beberapa kesamaan antara penghasilan yang diperoleh melalui kerja sebagai karyawan atau pegawai dengan pertanian. Saat panen bagi seorang petani sama dengan saat seorang pegawai menerima gaji. Modal seorang petani adalah, tanah dan tenaga.

  Baca Juga: Menghitung Zakat Pertanian

  Sementara modal seorang pegawai adalah tempat kerja dan tenaga. Sedangkan perbedaan jenis harta yang diterima adalah sesuatu yang bisa berubah-rubah. Seorang pegawai bisa mendapatkan gaji berupa uang dan bisa juga gaji berupa barang. Artinya, perbedaan jenis harta yang diterima tidak mempengaruhi suatu hukum.

  Cara Hitung Zakat Penghasilan

  Para ulama empat madzhab sendiri sepakat bahwa qiyas adalah salah satu sumber dalil dalam Islam. Walau pun mereka berbeda pendapat tentang penerapan qiyas dalam satu persoalan dengan persoalan yang lain. Dan ini tidak masalah.

  Baca Juga: Pengertian dan Tata Cara Menghitung Zakat Penghasilan

  Sedangkan nishab zakat penghasilan adalah 653 kg beras atau senilai dengannya. Zakat penghasilan menggunakan nishab tersebut karena zakat profesi dianalogikan atau diqiyaskan dengan zakat pertanian. Apabila harga beras per kilogram adalah 6.000 rupiah maka nishab zakat profesi adalah 3.918.000 sedangkan zakat yang dikeluarkan 2,5 persen.

  Berdasarkan penghitungan ini, penghasilan 1.000.000 belum mencapai nishab dan belum terkena zakat penghasilan. Hanya saja, terbuka peluang baginya untuk beramal lewat infak atau sedekah. Tentu saja, jumlah dan waktunya tidak ditentukan secara spesifik. Begitu pula orang yang menerimanya.

  Itulah penjelasan tentang dasar zakat penghasilan, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan sesuai tempatnya.

  Wallahua’lam.

  spot_img
  spot_img

  Panduan Lengkap Fiqh Zakat Terdiri dari 8 Bab memberikan pemahaman kepadamu tentang pentingnya syariat Zakat, Jenis-Jenisnya, dan semua hal yang paling sering ditanyakan tentang zakat.

  spot_img