More

  Banner Header Beasiswa Yatim Muharram 1446H

  Zakat Tabungan

  zakat profesi

  Zakat Uang Tabungan

  Pertanyaan Tentang Zakat Tabungan:

  Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

  Saya ingin bertanya: apakah zakat mal tabungan itu dilihat dari jumlah yang sudah mencapai 1tahun atau dari jumlah terakhir? Dan apakah orang tua dan saudara atau kerabat berhak menerima pembayaran dari zakat mal tersebut?

  Ida Fitriana

  Jawaban Tentang Zakat Tabungan:

  Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakaatuh.

  Zakat tabungan dihitung berdasarkan nominal uang yang telah genap tersimpan satu tahun. Sedangkan yang belum mencapai setahun dikeluarkan zakatnya ketika genap satu tahun.

  Namun, diperbolehkan bagi bagi yang berkeinginan memajukan pembayaran zakat dengan mengeluarkan zakat berdasarkan saldo terakhir.

  Apabila seseorang mengikuti cara yang kedua ini berarti ia memajukan sebagian zakat sebelum genap satu tahun.

  Sebagian besar ulama membolehkan memajukan zakat sebelum genap haul, bila telah memiliki harta mencapai nishab. Hal ini berdasarkan pada hadits Abbas ra.

  Terkait distribusi zakat, seseorang boleh menyalurkan zakatnya kepada saudara dan kerabat selama mereka memenuhi criteria sebagai penerima zakat. Apabila mereka tidak memenuhi kriteria itu maka mereka tidak boleh menerima zakat. Sedangkan memberikan zakat kepada orang tua, sebagian ulama berpendapat hal itu tidak diperbolehkan. Sebab, di antara keduanya ada hubungan kewajiban untuk menafkahi tatkala salah satu pihak tidak mampu.

  Wallahu a’lam

  spot_img
  spot_img

  Panduan Lengkap Fiqh Zakat Terdiri dari 8 Bab memberikan pemahaman kepadamu tentang pentingnya syariat Zakat, Jenis-Jenisnya, dan semua hal yang paling sering ditanyakan tentang zakat.