Artikel Zakat Fiqh zakat

Fiqh zakat

TANYA JAWAB SEPUTAR ZISWAF

1. Beberapa tahun terakhir banyak Lembaga Amil Zakat menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid, musala, sekolah Islam tertentu, dan sebagainya. Setahu saya, dari delapan golongan yang berhak menerima zakat tidak ada ketentuan seperti itu, lalu manakah dasarnya?... Jawab: Ada dua pandangan...

BAB VIII HIKMAH ZAKAT

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial...

BAB VII ZAKAT FITRAH

A. Pengertian dan Hukum Zakat Fitrah Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Syakban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya...

BAB VI PEMBAGIAN HARTA ZAKAT

A. Golongan yang Berhak Menerima Zakat Berdasarkan Al-Quran Surah at-Taubah ayat 60, pihak-pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah delapan golongan. Mereka adalah: a. Fakir dan Miskin Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai harta atau usaha yang kurang...

BAB V KETENTUAN ZAKAT HARTA YANG LAIN

A. Zakat Saham Apabila sebuah perusahaan sudah membayarkan kewajiban zakat hartanya, para pemilik saham tidak lagi berkewajiban mengeluarkan zakat dari kepemilikan saham. Namun, bila perusahaan tidak membayarkan kewajiban zakat hartanya, maka para pemilik saham wajib mengeluarkan zakat saham dengan perhitungan...

BAB IV ZAKAT PROFESI

A. Dasar Hukum Allah SWT berfirman,“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. adz-Dzâriyât: 19); “Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya” (QS. al-Hadîd: 7); “Wahai orang-orang...

BAB III NISAB DAN KADAR ZAKAT

Zakat Harta Peternakan Unta Nisab dan kadar zakat unta adalah 5 (lima) ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya pun bertambah. Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang...

BAB II ZAKAT MAL (HARTA)

A. Pengertian Mâl Menurut bahasa, kata “mâl” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mâl adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Dengan demikian,...

BAB 1 Pengertian Zakat

BAB I - PENGERTIAN ZAKAT A. Arti Zakat Menurut bahasa, kata “zakat” adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. al-Baqarah: 276); “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu...
291,124FansLike
149,383FollowersFollow
202,380FollowersFollow

Artikel Terbaru

Hari Raya Idul Adha kini tengah mendekat, pertanda kurban yang akan segera dimulai. Ibadah kurban bukan hanya sekedar penyembelihan...
Tak terasa sebentar lagi Idul Adha akan tiba. Dengan datangnya salah satu hari raya dalam Islam ini juga menjadi...
Walaupun menjual daging kurban menjadi salah satu topik yang sering dibahas setiap tahunnya, namun nyatanya masih belum banyak orang...
Jika biasanya arisan diperuntukkan untuk tujuan mengumpulkan uang pada suatu kelompok, bagaimana dengan kurban? Apakah diperbolehkan untuk mengumpulkan uang...
Idul Adha sebentar lagi akan tiba, tak lama lagi ibadah kurban pun akan bermula. Di tengah masa pandemi COVID...