Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Ustadz, harta hasil judi yang jumlahnya hingga ratusan juta sebaiknya digunakan utk apa? Syukron.

Hamba Allah

Jawab:

Wa’alaikumsalamwarahmatullahiwabarakatuh

Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan keberkahan-Nya kepada saudara dan keluarga.

Ulama sepakat bahwa judi termasuk perbuatan yang Allah swt larang. Mereka juga sepakat bahwa harta yang berasal dari perjudian merupakan harta yang didapatkan dengan cara yang tidak benar. Allah swt pun mengharampakan harta tersebut.

Allah swt berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(QS. Al-Maidah: 90)

Lalu bagaimana dengan seseorang yang telah mendapatkan uang judi dan ia ingin bertaubat?

Dua Cara Melepaskan Harta Haram

Ada dua cara untuk melepaskan dirinya dari harta yang diperoleh dengan cara tidak benar itu.

Pertama: Mengembalikan harta itu kepada orang-orang yang terlibat dalam perjudian itu sesuai dengan porsi masing-masing. Sebab, hukum asal harta itu adalah milik pemiliknya. Suatu kepemilikan tidak beralih tangan secara sah kecuali dengan cara yang sah. Jadi, mengembailkan harta kepada yang berhak adalah solusi pertama.

Kedua: Apabila tidak memungkinkan mengembalikan kepada pemilik sah harta itu, maka dapat didonasikan untuk kepentingan public atau kebutuhan fakir miskin. Harta tersebut dapat digunakan untuk pembangunan sarana public –selain tempat ibadah- atau membantu fakir miskin. Bisa juga disalurkan ke penanggulangan bencana.

Wallahu a’lam

Donasi kemanusiaan bencana di Indonesia silahkan klik donasi kemanusiaan.
Zakat Sekarang