More

  Kumpulan artikel-artikel zakat.or.id yang berisikan tentang keislaman sampai dengan jurnal ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) serta Kurban.

  Positioning LAZ Pasca Munas FOZ ke-6

  Jakarta (18/4), bertempat di Hotel Gumaya Semarang, Musyawarah Nasional Forum Zakat (Munas FOZ) dilaksanakan. Munas akan berlangsung selama tiga hari, dimulai dari hari selasa (17/4) dan berakhir kamis (19/4). Acara yang berlangsung tiap tiga tahun sekali bagi lembaga zakat seluruh...

  LAZ Dompet Dhuafa Menggelar Training

  Jakarta (17/4), mulai senin kemarin seluruh siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia mengikuti Ujian Nasional (UN). Dua minggu berturut - turut setelahnya, giliran siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) yang akan mengikuti UN.  Ujian...

  Dasar Zakat Penghasilan sesuai Ajaran Rasul

  Apakah yang dimaksud dengan zakat penghasilan? apakah landasan zakat penghasilan? Berapakah nishabnya? bepakah nilai zakatnya?

  Hukum Adopsi Anak sesuai syariat Islam

  Bagaimanakah hukum mengadopsi anak? halal? haram? Bagaimana pun mengadopsi anak merupakan persoalan yang tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat.

  Hukum memberikan Donasi Zakat kepada Kerabat

  Bolehkah kita memberikan dana zakat kepada kerabat? Bagaimana dengan sedekah? Apa kewajiban kita terhadap kerabat yang tidak mampu secara finansial?

  Hukum Zakat Mal

  apakah yang dimaksud dengan zakat mal? bagaimanakah cara menghitung nishab dan nilai zakat yang harus dikeluarkan?

  Hukum Zakat Rumah Kosong

  bagaimanakah hukum zakat atas rumah yang tidak ditinggali? adakah kewajiban zakat? kapankah rumah wajib dikeluarkan zakatnya?

  Apa Itu Zakat Fitrah Yang Ditunaikan Sebelum Idul Fitri?

  1. Pengertian dan Hukum Zakat Fitrah Zakat fitrah adalah zakat yang wajib kita keluarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan kewajiban seluruh umat Islam (yang mampu) dimanapun. Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Syakban. Sejak saat itu...

  BAB VI PEMBAGIAN HARTA ZAKAT

  Golongan yang Berhak Menerima Zakat Berdasarkan Al-Quran Surah at-Taubah ayat 60, pihak-pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah delapan golongan. Mereka adalah: Fakir dan Miskin Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari...

  Cara Menghitung Zakat Saham dan Rezeki Nomplok, Mudah!

  Zakat Saham Zakat saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 Hijriah) bahwa hasil dari keuntungan investasi saham wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk cara menghitung zakat harta  seperi saham dan rezeki yang...
  spot_img