13 March 2012

Hukum Zakat Rumah Kosong

zakat rumah

Pertanyaan:

Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Saya ingin bertanya. Jika saya mempunyai rumah yang tidak ditempati dan tidak dikontrakkan, apakah rumah tersebut wajib zakati? Bila memang wajib zakat, lalu berapakah jumlah zakat rumah tersebut? Harga rumah tersebut ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 200 juta.

Baca Juga: Apakah Rumah Wajib Dizakati?

Terima kasih sebelumnya. Mohon jawaban pada kesempatan pertama.

Wassalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Hascaryo, Bekasi Barat.

Jawaban:

Wa’alaikumsalamwarahmatullahiwabarakatuh

Saudara Hascaryo yang dirahmati Allah swt.

Pada dasarnya, harta yang tujuan kepemilikannya untuk dipakai diri sendiri dan tidak dikembangkan termasuk harta yang tidak wajib dizakati. Rumah yang kita tempati, misalnya, tidak harus kita keluarkan zakatnya. Begitu pula mobil, motor dan sejenisnya.

Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah saw, “Tidaklah seorang muslim itu berkewajiban mengeluarkan zakat atas hamba sahaya dan kudanya.”

Akan tetapi, apabila harta tersebut kita niatkan untuk dijual pada suatu waktu dan mencari keuntungan, maka harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Caranya, dikonversi ke rupiah. Apabila nilainya mencapai 85 gram emas, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Hal ini berlandaskan pada ijma’ para ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat atas sesuatu yang diniatkan atau dipersiapkan untuk dijual.

Baca Juga: Daftar Lembaga Amil Zakat di Indonesia

Sedangkan bila rumah tersebut dikontrakkan, maka zakat rumah tersebut dikeluarkan dari hasil kontrakannya. Rumah tersebut tidak wajib dizakati. Nishab untuk hasil kontrakan tanah atau mobil senilai dengan nishab pertanian, 653 kg beras. Sedangkan zakatnya 5 persen dari hasil kotor.

Wallahu a’lam.

Zakat Sekarang
Bagikan :

Konsultasi ZISWAF

Foto Ustadz Zul Ashfi DD

Pertanyaan:  Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh Saya ingin bertanya tentang zakat harta warisan. Saya seorang ibu dari 3 anak (2 anak laki-laki dan 1…

Download PDF Panduan Zakat

Download Panduan Zakat

Informasi lengkap dan praktis untuk mempelajari zakat secara komprehensif.

Download Panduan Zakat di sini !
Kalkulator zakat

Kalkulator Zakat

Program yang akan membantu menentukan jumlah besaran Zakat yang akan Anda tunaikan.

Hitung Zakat Anda di sini !