Hukum Zakat Rumah Kosong

1997

zakat rumah

Pertanyaan:

Assalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Saya ingin bertanya. Jika saya mempunyai rumah yang tidak ditempati dan tidak dikontrakkan, apakah rumah tersebut wajib zakati? Bila memang wajib zakat, lalu berapakah jumlah zakat rumah tersebut? Harga rumah tersebut ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 200 juta.

Baca Juga: Apakah Rumah Wajib Dizakati?

Terima kasih sebelumnya. Mohon jawaban pada kesempatan pertama.

Wassalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Hascaryo, Bekasi Barat.

Jawaban:

Wa’alaikumsalamwarahmatullahiwabarakatuh

Saudara Hascaryo yang dirahmati Allah swt.

Pada dasarnya, harta yang tujuan kepemilikannya untuk dipakai diri sendiri dan tidak dikembangkan termasuk harta yang tidak wajib dizakati. Rumah yang kita tempati, misalnya, tidak harus kita keluarkan zakatnya. Begitu pula mobil, motor dan sejenisnya.

Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah saw, “Tidaklah seorang muslim itu berkewajiban mengeluarkan zakat atas hamba sahaya dan kudanya.”

Akan tetapi, apabila harta tersebut kita niatkan untuk dijual pada suatu waktu dan mencari keuntungan, maka harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Caranya, dikonversi ke rupiah. Apabila nilainya mencapai 85 gram emas, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Hal ini berlandaskan pada ijma’ para ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat atas sesuatu yang diniatkan atau dipersiapkan untuk dijual.

Baca Juga: Daftar Lembaga Amil Zakat di Indonesia

Sedangkan bila rumah tersebut dikontrakkan, maka zakat rumah tersebut dikeluarkan dari hasil kontrakannya. Rumah tersebut tidak wajib dizakati. Nishab untuk hasil kontrakan tanah atau mobil senilai dengan nishab pertanian, 653 kg beras. Sedangkan zakatnya 5 persen dari hasil kotor.

Wallahu a’lam.

Zakat Sekarang